04.-Anastasia-Sosunova-Employee-of-the-Month-2023-installation-view-eastcontemporary-Milan.-Ph.-Tiziano-Ercoli