7.Hidetoshi-Nagasawa-Disegno-con-rame-17_02_2018-rame-matita-e-china-su-carta-50-x-365-cm_ph.Ilaria-Maiorino